اطلاعیه ها
خانه / نظام آموزشی روسیه / دانشگاه های برتر غیر پزشکی

دانشگاه های برتر غیر پزشکی

 

iurgu_1

دانشگاه‌هاي‌ برتر (ممتاز و خوب) غیر پزشکی  مورد تایید وزارت علوم ایران

 

 

۱- (Bauman’ Moscow State Technical University (National Research’

دانشگاه دولتی فني‌ و مهندسي‌ ‘باومن’ – مسکو

Moscow State University ‘M.V. LOMONOSOV’ -۲

دانشگاه دولتی’ لومونسف’ – مسکو

۳- Saint  Petersburg state university

دانشگاه دولتی شهر سنت پیترزبورگ

۴-  ( Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (Moscow

دانشگاه دولتی تربیت بدنی , ورزش و توریسم – مسکو

۵-  Moscow State University of Design & Technology

دانشگاه ملی تکنولوژی , دیزاین و مد – مسکو

۶- Russian Academy of Science

اکادمی علوم روسیه – مسکو و سنت پیترزبورگ

۷-Peoples’ Friendship University of Russia

دانشگاه دولتی دوستی ملتها – مسکو

۸- All-Russian State Institute of Cinematography ‘S.A. Gerasimov’

دانشکده هنر و فیلم سازی و علوم سینمایی ‘گراسیمو’ – مسکو

Moscow State University of Culture and Arts -۹

دانشگاه فرهنگ و هنرهای زیبا – مسکو

۱۰- Moscow financial- industrial academy  

دانشگاه علوم اقتصادی و بانکداری – مسکو

۱۱- (Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology (K.I. Skryabin

اکادمی ملی دامپزشکی و بیو تکنولوژی – مسکو

۱۲- St. Petersburg state university of the economy and finances 

دانشگاه علوم اقتصادی و مالی – سنت پیترزبورگ

۱۳-(Novosibirsk state university (National Research

دانشگاه دولتی شهر نواسیبرسک

۱۴- The Moscow State University of the economy, statistics and information theory 

دانشگاه دولتی اقتصاد, امار و تئوری اطلاعات – مسکو

۱۵- Moscow stateTtechnical University of MAMI

دانشگاه دولتی فنی و مهندسی ‘ مامی ‘ – مسکو

۱۶-Moscow State Institute of International Relations, MGIMO  University

دانشگاه دولتی علوم سیاسی و روابط بین الملل دوستی ملتها ‘ماگیمو’ – مسکو

۱۷-  Moscow State University Of Food Production

دانشگاه دولتی صنایع و مواد غذایی – مسکو

National Research University of Electronic Technology ” MIET “(Zelenograd) -18

دانشگاه دولتی و مرکز تحقیقاتی بین المللی مهندسی الکترونیک “می تی” – استان مسکو (زلینوگراد)

۱۹- (Bashkir state university (Ufa

دانشگاه ملی استان باشکیریا – شهر یوفا

۲۰- Russian state social university

دانشگاه دولتی جامعه شناسی  – مسکو

۲۱-  Moscow Power Engıneerıng Instıtute

دانشگاه دولتی مهندسی برق و قدرت – مسکو

۲۲- Moscow state judicial academy

دانشگاه حقوق و علوم قضایی – مسکو

۲۳- Financial academy with the government RF

دانشگاه اقتصاد دولتی شهر مسکو

۲۴- Moscow Institute of Physics and Technology

دانشگاه علوم فیزیک و تکنولوژی – مسکو

۲۵- Moscow Institute of Architecture

دانشگاه دولتی علوم شهرسازی و معماري‌  – مسکو

۲۶- Russian lawful academy of the Ministry of Justice RF

دانشگاه حقوق وزارت دادگستری روسیه فدراسیون – مسکو

۲۷- Moscow pedagogical state university (MGPI).Lenin 

دانشگاه دولتی ادبیات و زبان ” لنین” – مسکو

۲۸-  (Russıan State Agrarıan Unıversıty- MTAA ,  Named After K.A Timiryazev (Moscow 

دانشگاه دولتی علوم کشاورزی ” متا ” – مسکو

۲۹- The Moscow Aviation Institute  

دانشگاه دولتی علوم هوایی , ناوبری و خلبانی – مسکو

۳۰- Moscow state institute of radio engineering, electronics and automation 

دانشگاه دولتی مخابرات و الکترونیک و اتوماسیون – مسکو

Gubkin Russian State University of Oil and Gas -۳۱

دانشگاه ملی علوم نفت و گاز ” گوبکین” –  مسکو

۳۲- Moscow State Engineering Physics Institute

دانشگاه ملی مهندسی فیزیک  – مسکو

۳۳- Moscow State Conservatory named For P.I.Tchaikovsky  

دانشگاه دولتی هنر و موسیقی مسکو  “چایکوسکی” – مسکو

۳۴ Russian State Technological University Named After, K.E. Tsiolkovsky (MATI) Moscow

دانشگاه فدرال دولتی فنی و مهندسی “پرفسور تسکلوسکی”  (ماتی) – مسکو

۳۵- All-R ussian state tax academy of the Board of Exchequer RF

دانشگاه دولتی اقتصاد و علوم مالیاتی فدراسون روسیه

۳۶- (Moscow State University of Civil Engineering, (MGSU

دانشگاه دولتی مهندسی راه و ساختمان و ماشین الات ساختمانی – مسکو

۳۷- Moscow state institute of electronic engineering 

دانشگاه مهندسی الکترونیک – مسکو

۳۸- Saınt Petersburg state polytechnic university 

دانشگاه پلی تکنیک شهر سنت پیترزبورگ

۳۹- (Moscow State Automobile and Road Technical University (MADI

دانشگاه دولتی اتومبیل و راه سازی – مسکو

۴۰- (Moscow State University of Railway Engineering (MIIT

دانشگاه دولتی مهندسی راه اهن و علوم ریلی – مسکو

۴۱- M.V. Lomonosov Moscow State Academy of Fine Chemical Technology

دانشگاه دولتی شیمی لومونسف – مسکو

۴۲- Mendeleev Russian University of Chemical Technology

دانشگاه علوم شيمي‌ و مهندسي‌ شيمي‌ ”پرفسور مندلیف” شهر مسکو

۴۳-  (Pushkin State Russian Language Institute (Moscow

دانشگاه دولتی زبان و ادبیات پوشکین – مسکو

۴۴-(Kuban state agrarian university (Krasnodar 

دانشگاه دولتی علوم کشاورزی کوبان – شهر کراسنودار

۴۵- Gubkin Russian State University of Oil and Gas

دانشگاه علوم نفت و گاز ” گوبکین” شهر مسکو

Moscow State Mining University -۴۶

دانشگاه دولتی مهندسی معدن – مسکو

Saınt- Petersburg State University Of The Aerospace instrumention manufacture -۴۷

دانشکده ملی علوم فضایی و هوا فضای شهر سنت پیترزبورگ

 ۴۸State Maritime Academy Admiral Makarov

اکادمی دولتی علوم دریایی دریادار ماکاروف

 ۴۹ –  “Moscow National Universıty Of Science And Technology “MISIS

دانشگاه ملی علوم و تکنولوژی -مسکو

 ۵۰-Obninsk State Technical University for Nuclear Power Engineering

دانشگاه دولتی فنی و مهندسی علوم هسته ای

 Moscow State Technical University of Civil Aviation -۵۱

دانشگاه فنی دولتی علوم هوایی و هواپیمایی – مسکو

۵۲- (Russian State University for The Humanities(Moscow

دانشگاه دولتی علوم انسانی – مسکو

 ۵۳- Russian State Hydrometerological University

دانشگاه هواشناسی دولتی روسیه

۵۴- The Moscow State University of the press 

دانشکده خبرگزاری شهر مسکو

۵۵- Moscow urban pedagogical university 

دانشکده علوم ادبیات و زبانهای خارجه شهر مسکو

 ۵۶– Russian Academy of Theatre

اکادمی تئاتر روسیه

 ۵۷- Saint  Petersburg State Academy of Forestry Engineering

اکادمی دولتی مهندسی جنگلداری و مراتع – سنت پیترزبورگ

 Moscow state institute of electronics and mathematics -۵۸

دانشگاه دولتی ریاضیات و الکترونیک – مسکو

 ۵۹- Moscow State University of Geodesy and Cartography

دانشگاه دولتی علوم جغرافیا و نقشه برداری – مسکو

 Moscow State Institute of Steel and Alloys -۶۰

اکادمی دولتی متالوژی و ذوب فولاد و فلزات -مسکو

 Saint – Petersburg State Technical University of Marine Engineering -۶۱

دانشگاه ملی فنی و مهندسی و کشتی سازی – سنت پیترزبورگ

 ۶۲- Moscow state linguistic university

دانشکده زبانها وادبیات خارجه – مسکو