اطلاعیه ها
خانه / نظام آموزشی روسیه / نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

 

UT-Austin-acceptance

 

۱- ‌مدرك Bakalavr) Bachelor): با حداقل ۴ سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر وبه شرط دارا بودن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي “كارشناسي” ارزشيابي مي شود.

۲- مدركMagister) Master): با حداقل ۱ الي ۲ سال تحصيل به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي معتبر “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي شود.

۳- مدارك  Specialist Diploma: با حداقل ۵ الي ۶ سال تحصيل پيوسته به شرط دارا بودن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي، پس از بررسي علمي كه شامل آزمون كتبي و يا مصاحبه علمي است، در صورت موفقيت “كارشناسي ارشد” ارزشيابي مي شود.

۴- مدرك Kandidat Nauk) Ph.D): با حداقل ۳ سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر به شرط دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد معتبر  و ارائه دو مقاله علمي از رساله دكتري در نشريات علمي- پژوهشي معتبر “دكتري” ارزشيابي مي شود.

 

۱‌‌- جدول‌ چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ ( غیر پزشکی ) دانشگاه‌هاي‌ کشور روسيه توسط وزارت علوم , تحقیقات و فناوری ایران

مدارك شرايط ارزشيابي
Bakalavr

(Bachelor)

چهار سال تحصيل در موسسات معتبر و  داشتن ديپلم ۱۲ ساله دبيرستان يا پيش دانشگاهي كارشناسي
Specialist Diploma

(Magister(Master

یک الی دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر يا پنج الی شش سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر و داشتن دیپلم ۱۲ ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی كارشناسي ارشد
Kandidat Nauk

(Ph.D)

حداقل سه سال تحصيل در دانشگاه هاي معتبر و داشتن كارشناسي ارشد معتبر دكتري

 

۲- چگونگي‌ ارزشيابي‌ مدارك‌ تحصيلي‌ دانشگاه‌هاي‌ کشور روسيه در دنیا

پس از اتمام موفقیت آمیز تحصیل، فارغ التحصیلان مدرک استاندارد ملی روسیه را دریافت می کنند که تاییدکننده ی تحصیل باکیفیت و اعتبار عالی و تخصص گرفتن در روسیه است (“کارشناسی “، “کارشناسی ارشد”، “تخصص/ مهندسی تخصصی”). همچنین فارغ التحصیلان بنا به درخواست سندی دریافت می کنند – “ضمیمه اروپایی” که این امکان را می دهد که در هر یک از ۴۷ کشور اروپایی و دیگر کشورهایی که کنوانسیون لیسبون و اعلامیه بولونیا را به رسمیت شناخته اند، معادل مدرک را دریافت کنند؛ این امکان فارغ التحصیلان را قادر می سازد تا بتوانند برای ادامه تحصیل و یا پیدا کردن کار در این کشورها اقدام کنند. دلیل اینکه مدارک تحصیلی روسیه در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شوند، انعقاد توافقنامه های بین دولتی و بین المللی است. در حال حاضر تمام مدارک دانشگاهی دولت روسیه اعتبار جهانی دارند.

 

۳- چگونگی ارزشيابی مدارک تحصیلی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ) دانشگاه های  کشور روسیه توسط وزارت بهداشت ایران

ضوابط ارزشيابی مدارک تحصيلی دانشگاه های پزشکی کشور روسیه که بصورت معتبر مشروط می باشند، به شرح زير می باشد:

۱- شرکت و قبولی در امتحان جامع علوم پايه برای رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی.

۲- برای دانشجويان رشته پزشکی قبولی در امتحان پره انترنی و گذراندن دوره انترنی در کشور.

۳- برای دانشجويان رشته های دندانپزشکی و داروسازی شرکت در امتحان جايابی و تکميل دوره .

۴- دانشجويان شاغل به تحصيل در مقطع عمومی در دانشگاههای معتبر مشروط که متقاضی انتقال به داخل کشور می باشند در صورت داشتن شرايط مندرج در آئين نامه انتقال، ملزم به قبولی در امتحان جامع علوم پايه می باشند.

۵- برای دانشجويانی که از تاريخ ۱/۹/۲۰۰۳ در يکی از دانشگاههای معتبر مشروط در رشته های پزشکی، دندانپزشکی و يا داروسازی شروع به تحصيل نمايند، ارزشيابی براساس شرايط فوق الذکر صورت خواهد گرفت که:

الف- معدل کتبی ديپلم دبيرستان نظام قديم از ۱۵ به بالا و نظام جديد (پيش دانشگاهی) از ۱۶ به بالا باشد.

ب- ديپلم دوره دبيرستان علوم تجربی يا رياضی فيزيک باشد.

  • برای ارزشيابی مدرک مقطع عمومی دانش آموختگان دوره های اورديناتوری و يا آسپيرانتوری در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و همچنين برای دانش آموختگان رشته های غير بالينی که مدرک Ph.D. اخذ نموده اند (از قبيل داروسازی و رشته های علوم پايه پزشکی) شرط شرکت و قبولی در امتحان علوم پايه حذف می شود.
  • برای کليه افرادی که از تاريخ اول سپتامبر ۲۰۰۵ تحصيل خود را در يکی از دانشگاههای معتبر اعلام شده در کشور روسيه آغاز می نمايند، در صورتی که فقط مدرک اورديناتوری يا آسپيرانتوری داشته باشند، ملزم به شرکت در امتحان علوم پايه و طی ساير مراحل اعلام شده قبلی می باشند و در صورت داشتن مدرک اورديناتوری و آسپيرانتوری امتحان علوم پايه حذف می شود.

شرايط اختصاصی انتقال  به ایران در مقطع  دکترای عمومی

  • ميانگين نمرات امتحان پايان دوره متوسطه متقاضيان انتقال ديپلمه نظام قديم در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، نبايد کمتر از ۱۶ و ميانگين کل پايان دوره پيش دانشگاهی ديپلمه های نظام جديد نبايد کمتر از ۱۷ باشد.
  • برای انتقال در مقاطع دکترای عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)، دانشجو بايد حداقل ۷۲ واحد درسی در نظام واحدی يا چهار نيمسال تحصيلی در نظام سالانه ( ۲سال) را با حداقل ميانگين کل نمرات ۱۵ در دانشگاه مبدا گذرانده باشد.